Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград

Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград

Детайли по проекта

  • Начало: Jul 4, 2013
  • Край: Apr 20, 2015
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 37 089 691,76 лв.
  • Тип:Оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и и изготвяне на технически паспорт
  • Възложител:Община Свиленград

Описание

За следните инв.обекти: „Изграждане на ПСОВ-Свиленград и довеждаща инфраструктура, Реконструкция на водопровод и изграждане на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода” и кв. „Гебран”и обект: Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв.”Изгрев”