Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе

Инженер - Консултант за 'Проект за разширение на метрото в София - Първи диаметър; участък от ж.к. 'Младост' I /МС 13/ - бул. 'Цариградско шосе

Детайли по проекта

  • Начало: Feb 10, 2009
  • Край: Apr 23, 2012
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 184 975 732,00 лв.
  • Тип:Консултантска услуга съгласно договорните усливия на ФИДИК, оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор
  • Възложител:Метрополитен ЕАД

Описание

Обектът включва изграждането на:

Обособена позиция 1 : Участък  от бул. «Цариградско шосе» км 2+138,90/МС 19/  до км 3+184,90 /края на  МС20/

Обособена позиция 2: Участък  от   км 3+184,90 /края на  МС 20/  до ул.    «Поручик «Неделчо Бончев»   км 5+010,00;

Обособена позиция 3:Участък от  ул. «Поручик  Неделчо Бончев»  км 5+010,00 до Летище София /МС23/   км 7+107,00;

МЕТРОСТАНЦИЯ 20 /”ДРУЖБА”/ от км 3+040,500 до км  3+184,400  L = 143,90м;

МЕТРОСТАНЦИЯ 21 /”ИСКЪРСКО ШОСЕ”/ от км 4+359,21 до км 4+503,21, L  =144,00м;

МЕТРОСТАНЦИЯ 22 /”СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА”/  от км 5+ 444,66 до км 5+558,82, L  = 114,16м;

МЕТРОСТАНЦИЯ 23 /”ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”/  от км 6+824,34  до км 6+964,88, L  = 140,54м;  

МЕТРОУЧАСТЪК от  км 2+138,908 до км 5+010,00:  тунелни метроучастъци: от  км 2+138,90 /край МС 19/ до   км 2+352,00 /НАТМ/;    от км 2+352, 00  до км 2+965,00,   от км 2+965 ,00  до км 3+040 /начало МС20/, от км 3+184,90 /край МС20/ до км 4+330,21,  от  км 4+330,21 до км 4+359,21   /ІVА/,  от км 4+600,00 до км 5+010,00;

Вход 1 и 2  към Подлез Юг /В1 при МС 21/  на  км 4+338,21, Тунелен участък ІVБ  от км 4+503,21до км 4+600;

МЕТРОУЧАСТЪК от км 5+010,00  до км 5+344,96:  тунелни и естакадни метроучастъци: от км 5+ 010,00 до км 5+110,00,  от  км  5+110,00 до км 5+200, 00 /вкл. покривна конструкция/,  от км  5+200,00 до км 5+344,96;

ЕСТАКАДА 1/вкл. покривна конструкция/   от км 5+344,96  до км 5+444, 66 /начало МС 22/;

ЕСТАКАДА 2 /вкл. покривна конструкция/ от км 5+558,82 /край МС22/ до км 6+108,06;

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК   /вкл. покривна конструкция/  от км 6+108,045 до км 6+571,935;

ЕСТАКАДА 3  от км 6+571,95 до км 6+ 824,29  /начало  МС23/;

ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ КАБЕЛИ 10кV НА МС 21 –ТПС  24А/  от изв.поле  №5 в П/ст „София Изток” и изв.поле №6 в П/ст „Ал. Наумов”;

ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ   10кV  на МС23 –ТПС 26А от изводно поле  №23 в П/ст „София Изток” и изводно поле №19 в П/ст „Ал. Наумов”,

ЧАСТ „Пътна, паркоустройство и благоустрояване”  /Лот 1 и Лот 2/:

- Участък  на бул. „Кръстьо Пастухов” от  ул. „Кап. Димитър Списаревски” до бул. „Искърско шосе”  L  = 1080м, Габаритът на булеварда в участъка е запазен на 12,00м;

- Кръстовище бул. „Кр. Пастухов” и бул. „Искърско шосе”;

- Паркинг над МС21, Организация на движението, Пътен участък по бул. „Подп. Йордан Тодоров” от ЖП- линията София-Пловдив до бул. „Поручик „Неделчо Бончев” L  =400м;

- Паркоустройство и благоустрояване в участък от ул. „Кап. Дим. Списаревски”  до

ул. „Поручик  Н. Бончев”;

- Достъпна среда и благоустрояване   на прилежащи площи  по бул. „Кр. Пастухов” между  ул. „Кап. Д. Списаревски” и  бул. „Искърско шосе”;

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ  В ОБХВАТА НА МЕТРОТРАСЕТО от км 3+184,50 до км  км 5+010,00

- Реконструкция на водопроводи: по бул. „Кр. Пастухов”: от ул. „Кап. Д. Списаревски”  до ул. „Ген. Стоян Стоянов”, от ул. „Ген.Ст. Стоянов” до ул. „Тирана”,  от  км 3+927,70 до км 4+300,00 /при о.т. 173/, в участъка на МС 21, по бул. „Подп. Й. Тодоров”   от  ул. „о.т.33 –о.т.222” до ул. „Пор. Н.Бончев”/км   4+587 до км  5+010/;

- Реконструкция на канализация: по бул. „Кр. Пастухов”,  по ул. „Ген. Ст. Стоянов”, в обхвата на метротунела между  преминаването и ул. „Подп. Н.Бончев”;

- Отводняване на пътни платна - бул. „Кр. Пастухов” от   ул.  „Кап.Д. Списаревски”  до бул. „Искърско шосе”, ул „Подп. Й .Тодоров” от бул. „Искърско шосе” до ул. „Поручик  Н. Бончев”;

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОДИ:

- Реконструкция на топлопровод  по бул. „Кр. Пастухов”, Реконструкция /изместване/ на І-ва и ІІ-ра Искърска топломагистрала  /вкл. отводняване на камери/

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ.РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА - СрН и НН  от км 3+184, 90 до км  5+010,000: от к-щето на ул. „Кап. Д. Списаревски” с бул. „Кр. Пастухов”  до кръстовището на ул. „Пор. Н. Бончев” до ул. „Подп. Й.Тодоров”;

  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ  по ул. „Подп. Й.Тодоров”  от   ЖП ареал   София-Пловдив до ул. „Пор. Н. Бончев”

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  ТЕЛЕФОННА МРЕЖА И КАБЕЛИ  от  км   3+184,90 до км 5+010,00;

НОВА ЖП СПИРКА НАД  МС 21 /свързана с МС 21 с пешеходен подлез  -стълбище, 2бр. ескалатори, асансьор/  : перон с дължина 400м между път  №1 и път №2 , перонно покритие, чакалня, подпорна стена с дължина 225м,   дъждовна канализация, отводняване,  релсов път, преустройство на МРЦ на гара Искър, нова контактна  мрежа на път №1 и път  №2  в участъка от  ж.п. км 7+891 до км 8+847, реконструкция на  контактна мрежа за  гара  Подуяне-Разпределителна, изместване на магистрални телекомуникационни кабели,  монтаж на високоговоряща маневрена озвучителна инсталация, монтаж на високоговоряща   пътническа    информационна  уредба и видеонаблюдение;

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. „КР. ПАСТУХОВ” върху трасето на Метрото от ул. „Кап. Димитър Списаревски” до ул. „Обиколна”: Пътни работи и организация на движението,   ВиК, Отводняване,  К-ще при бул. „Проф. Цв. Лазаров” и   при ул. „Кап. Д. Списаревски”, Реконструкция на ел. снабдителна и тролейбусна контактна мрежа,  Улично осветление, Светофарни уредби на К-ще бул. „Кр. Пастухов” –ул. „Кап. Д. Списаревски” и на К-ще  бул. „Кр. Пастухов”-бул. „Проф.Цв.Лазаров”, Реконструкция на телефонна мрежа,

ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ от  края на МС 20  до кръстовището  на ул.„Кап. Д.Списаревски” и бул. „Кр. Пастухов” ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ    между МС20 и бул. „Проф. Цв. Лазаров”. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ  В ОБХВАТА НА МЕТРОТРАСЕТО от км  5+010,00 до Летище София /МС23/   км 7+107,00 /Лот 3/

 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВиК-мрежи  към метроучастъка от  км 5+010,00 до км 6+650,00: по ул. „Подп. Й.Тодоров”,   Отводняване   на ул. „Подп. Й. Тодоров”    в  участъка  от    ул. „Пор. Н.Бончев”   до ул. „Полк. Васил Златарев”;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ   НА ТРАСЕТО НА МЕТРОТО на  ул.„Подп. Й.Тодоров”- след к-щето с ул. „Пор. Н. Бончев”  през МС22   до к-щето  с ул. „Полк.В. Златарев”- Част „ПЪТНА”, Улично осветление;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА:  Изместване кабелни линии СрН  20кV /6кV   от П/ст „Искър-Индустрия”;

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЧАСТИЧНО ЗАКАБЕЛЯВАНЕ на ВЛ 110кV „Бусманци”  и „Естакада” – П/ст „Искър-Индустрия” 110/20/6кV- Извод „Бусманци” 110кV, П/ст  „Искър-Индустрия”-    Извод „Естакада” 110кV,    Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW.