Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Услуги

Техническо обследване на строежа и изготвяне на технически паспорти

  1. Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ
  2. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата
  3. Даване на предписания и препоръки
  4. Изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти