Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

„Ен Ар Консулт“ ЕООД – консултант на етап ІІІ от разширението на Софийското Метро

05/07/2016

Въведен в експлоатация е ІІІ етап от разширение на метрото в  София: Продължения на линия 1 в отклоненията си в посока летището – ЛОТ 1, участъка ”бул. “Цариградско шосе” – ж.к. Дружба - Летище София.

След подписване на Протокол образец 16 на 27.03.2015г. за установяване на годността за ползване на строежа без забележки, съставен от ДПК, от Зам. Началник ДНСК е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-421 от 30.03.2015г.

Участъкът „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км и включва 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена. Проектът е финансиран от ОП”Транспорт” и е със строителна стойност над 136 млн.лв.