Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

ПРАВИЛНИЯТ КОНТРОЛ Е ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖА, КАКТО И ЗА КАЧЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

05/07/2016

Интервю на Вероника Илиева

АРХ. ХАСЪРДЖИЕВА, РАБОТИЛА СТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ РАЗВИТИЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ, ОБЩИНСКИ КОНТРОЛ, КАКТО И КАТО ПРОЕКТАНТ И СТРОИТЕЛ. СЕГА ВЕЧЕ И В КАЧЕСТВОТО НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ВСЯКО ОТ ТЕЗИ НИВА?

Това са различни страни на изпълнение и контрол в строителния процес, които винаги са налични. Предизвикателствата и целите са различни на всички нива, но това, което научих, е, че целта и крайният резултат са винаги едни и същи и всеки един участник е еднакво важен в процеса и без никого от тях не може. ролята на строителния надзор е да обедини и комуникира с всички участници компетентно, да консултира всеки един изпълнител и да контролира конкретната му работа, така че в крайна сметка да се гарантира успешният и качествен завършек на процеса. Най-обединяващата дейност е тази на строителния надзор, така че за мен това е най-приятното предизвикателство да обобщя всички знания и опит, натрупани през годините и да ги използвам в момента. Мисля, че това е много полезно, защото всеки един участник в строителния процес, когато не е пряко запознат с дейността на другия, по-трудно може да навлезе в проблемите - от знания само на теория. Така че мисля, че моят конкретен опит и на екипа ми са предимство пред конкуренти.

МОЖЕ ЛИ ДА ТВЪРДИМ, ЧЕ ПРАВИЛНИЯТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР МОЖЕ ДА СПАСИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ?

Да, естествено. И по време на строителство и след въвеждането в експлоатация на завършен строеж. Правилният контрол е гаранция за безопасното ползване на строежа, както и за безопасното строителство.

НОСИТЕ ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ, КОНТРОЛИРАТЕ СТРОИТЕЛЯ, КОМУНИКИРАТЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ. КАКВИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА ТЪРСИТЕ В СВОЯ ЕКИП И КАКВИ МОТИВАЦИОННИ ТЕХНИКИ ИЗПОЛЗВАТЕ?

Опитът, който притежавам в личен план, ми помага за всичко това. Така че уменията, които трябва да притежава екипът ми, са опит, професионални знания, комуникативност, общителност, отговорност и най-вече желание. Във всяка една професия човек, ако няма желание и любов към професията, не се получава. Поради това, че имам богат опит и в по-големи администрации, аз лично много държа на екипността. Всеки един да има уменията да работи в екип.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА КАЧЕСТВЕН И БЕЗОПАСЕН ОБЕКТ? ИМАТЕ ЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА В ЕН АР КОНСУЛТ?

Да. Да се усеща присъствието на надзора постоянно на строителната площадка и всеки друг участник да разчита на достатъчен опит и познанията на надзорната фирма за консултиране по създаването на правилната строителна документация и комуникация с държавните, с общинските органи и с експлоатационните дружества. Имаме естествено и вътрешни правила. Вътрешна йе­рархия и ред.

КАК БИХТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ МИСИЯТА И ФИЛОСОФИЯТА НА КОМПАНИЯТА?

Да успяваме във всеки един строеж да изживеем пълноценно целия процес, да вложим всички умения и сърце, за да се получи най-добрият продукт накрая и освен качествено завършен строеж да останат и добрите чувства и отношение с останалите участници в строителството. И в крайна сметка това чувство да е основно уважение към нашите умения.

А моята мисия и философия за моите колеги във фирмата е да мотивирам всеки един (и много млад специалист, и с много опит) да работи с желание, със самочувствие и да уважава нашата дейност, и да се чувства пълноценен и на мястото си (и в екипа, и в работата).