Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе

Детайли по проекта

  • Начало: May 27, 2014
  • Край: Текущ
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 18 695 000,00 лв.
  • Тип:Строителен надзор
  • Възложител:Община Русе

Описание

Документи