Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново

Детайли по проекта

  • Начало: Sep 12, 2013
  • Край: Feb 27, 2015
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 4 050 329,00 лв.
  • Тип:Строителен надзор
  • Възложител:Община Малко Търново

Описание

По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.