Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла

Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла

Детайли по проекта

  • Начало: Jun 13, 2014
  • Край: Mar 29, 2016
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 31 596 300,00 лв.
  • Тип:Оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и и изготвяне на технически паспорт
  • Възложител:Община Бяла

Описание

обл. Русе- етап I” за следните обекти: Изграждане на ПСОВ за 14 100 е.ж., Изграждане на довеждащи колектори от гр.Бяла до ПСОВ и от Гара Бяла до ПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа и ре