Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Инженер - Консултант - Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен колектор IX – гр.Ямбол” и оценка на съответствието

Детайли по проекта

  • Начало: Aug 27, 2013
  • Край: Текущ
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 3 442,00 лв.
  • Тип:Строителен надзор
  • Възложител:Община Ямбол

Описание

ЛОТ 1 Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол 

ЛОТ 2 /Инженеринг/ Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IX с част водоснабдяване

Документи