Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Инженер - Консултант за ЛОТ 1 Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол Инженер - Консултант за ЛОТ 1 Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол Инженер - Консултант за ЛОТ 1 Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол

Инженер - Консултант за ЛОТ 1 Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол

Детайли по проекта

  • Начало: Aug 27, 2013
  • Край: Текущ
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 68 536 185,38 лв.
  • Тип:Строителен надзор
  • Възложител:Община Ямбол

Описание

 ЛОТ 2 /Инженеринг/ Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IX с част водоснабдяване

Документи