Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим

Детайли по проекта

  • Начало: Jan 18, 2013
  • Край: Jun 26, 2015
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 6 174 000,39 лв.
  • Тип:Строителен надзор, изготвяне на технически паспорт
  • Възложител:Община Кричим

Описание