Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

 Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20  Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20  Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20  Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20  Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20  Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20

Път I-1(E79) обходен път на гр. Монтана от км102+060 до км 114+512.20

Детайли по проекта

  • Начало: Aug 28, 2013
  • Край: Dec 29, 2015
  • СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ: 38 810 515,09 лв.
  • Тип:Строителен надзор
  • Възложител:Агенция пътна инфраструктура

Описание

Строителство включва изграждането на участък от км 102+060 до км 114+512.20 е с дължина 12 452.20 м. Км 114+512.20 по километража на настоящия проект съвпада с км 111+305.50 от километрирането на път I-1 (E-79). Обектът включва изграждане на подпорни и декоративни стени, реконструкции на прилежаща инфраструктура, мостове и подлези.